Kontakt

Prezes

Krzysztof Dereszyński


Wiceprezes

Anna Dunikowska

(+48) 573 055 435

stowarzyszenie.pek@gmail.com

stowarzyszeniepek.biuro@gmail.com

ul. Blachnickiego 4/10,

40-177 Katowice