Jeśli podobają Ci się nasze działania, wesprzyj nas ❤️

Stowarzyszenie pod nazwą Projekty Edukacyjno-Kulturalne "PEK" jest organizacją non-profit. Pozyskane fundusze przeznaczane są wyłącznie na cele i działalność statutową organizacji. Środki staramy się pozyskiwać w ramach konkursów na dotacje i granty. Nie jest to proste zadanie, gdyż organizacji jest dużo, celów, które chcemy realizować wiele, a możliwości i środki ograniczone. Zwracamy się zatem z prośbą do osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych o wsparcie finansowe. Wpłacając choćby najmniejszą kwotę jesteś nie tylko darczyńcą, ale również współtwórcą projektu. Dzięki temu możemy osiągnąć wspólny cel - bawić i edukować najmłodsze pokolenie. Dziękujemy za każde udzielone wsparcie. Bardzo ważne aby w tytule wpłaty wpisać - DAROWIZNA. W przeciwnym razie kwota musi być zwrócona przez Stowarzyszenie wpłacającemu.

Darowizny można też wpłacać bezpośrednio na konto Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Projekty Edukacyjno- Kulturalne "PEK"
ul. Blachnickiego 4/10, 40-177 Katowice
BNP PARIBAS 25 1600 1462 1884 2906 6000 0001
W tytule wpłaty koniecznie wpisz "Darowizna".